Menu

Działalność

Zapraszam na indywidualne spotkania osoby zainteresowane informacjami na temat prawidłowego żywienia, lub/i kształtowaniem i zmianą nawyków żywieniowych (Bydgoszcz i okolice). Oferuję także wsparcie osobom chorym na zaburzenia odzywiania lub im najbliższych. W przyszłości również warsztaty i konsultacje online.