Menu

Zaburzenia odżywiania

Praca psychodietetyka z osobami chorymi na zaburzenia odżywiania, a także z ich opiekunami polegać może na:

  • udzieleniu informacji dotyczących możliwych form pomocy, ustaleniu drogi postępowania,
  • edukacji na temat choroby i jej konsekwencji,
  • wsparciu emocjonalnym,
  • przygotowaniu do terapii.

Działania profilaktyczne na każdym z trzech poziomów prewencji:

  • zapobieganie – działania skierowane do osób, u których nie obserwuje się jeszcze zachowań szkodliwych,
  • powstrzymywanie rozwoju pełnoobjawowego zaburzenia w momencie pojawienia się pierwszych symptomów,
  • zapobieganie dalszej eskalacji zaburzenia, łagodzenie negatywnych skutków zachowań dezadaptacyjnych.

Możliwość spotkań indywidualnych lub grupowych w formie grupy samopomocy/wsparcia z udziałem eksperta.